تصاویر آموزشی

به زودی بخش آپلود فیلم های آموزشی انواع مراحل کار با آجر اعم از زنجاب کردن ،  نحوه چیدمان دوغابی و ملاتی آجر ، بند کشی و نهایتا شستشوی نمای ساختمان راه اندازی و در اختیار مشتریان عزیز قرار خواهد گرفت.