مشاوره فنی

برای آگاهی از تفاوت بین آجرهای قزاقی و آجرهای نسوز و همچنین مشاوره در مورد استفاده هر یک از انواع آجر در محیط های مختلف می توانید با واحد فروش تماس و توسط کارشناسان ما راهنمائی شوید.