ارسال کاتالوگ

ضمن سپاس از بازدید شما خواهشمندیم جهت دریاف کاتالوگ و نمونه محصولات با بخش فروش تماس حاصل فرمائید.

لازم به ذکر است به دلیل ازدیاد تقاضا برای دریافت کاتالوگ، شرکت آجر رمضانی صرفا کاتالوگ را به صورت رایگان در اختیار مشتریان عزیز قرار می دهد و هزینه ارسال کاتالوگ به عهده دریافت کننده میباشد.