مزایای آجر قزاقی

آجرهای قزاقی مانع از ورود هوای بیرون  ساختمان به داخل در سرمای زمستان یا گرمای تابستان می باشند و در نتیجه باعث یکسان ماندن دمای داخلی ساختمان می گردند.

آجر قزاقی به علت دارا بودن خلل و فرج درون آجرها برای جلوگیری از یخ زدگی و گرمازدگی که باعث ترکیدگی در آجرها می شود ماندگاری بیشتر دارد.

شوره زدگی یا سولفاته شدن نما در اثر استفاده از آب حاوی سولفاتهای محلول در آّب مصرفی برای ساخت ملاتهای سیمانی و گچی ... و نیز بتن مصرفی در دیوارهای زیرین می باشد.

آجر قزاقی بدلیل جذب ملات بالایی که دارد از سقوط و یا سست شدن بر روی نما جلوگیری بعمل می آورد.