درباره آجر

آجر قزاقی هفت هزار سال است که با دست هنرمند و قشر زحمت کش شکل گرفته و مستحکم کننده و زیبا کننده و زیبا ساز کاخ ها، عبادتگاه ها ، مدرسه ها، مساجد و ساختمان ها بوده و همچنان نیز میباشد.
تهران پایتخت 220 ساله کشورمان ، با ساختمان های قدیمی و آثار تاریخی خود هم هویتی سنتی و هم بسیار مدرن دارد شمس العماره ، دارالفنون ، کاخ موزه ها ، مساجد تاریخی ،ساختمانهای آجری منطقه حسن آباد،سردر باغ ملی ،مجلس بهارستان موزه ارتباطات و پست ، ساختمان بانک صادرات ، ساختمان های آجر سبک ساسانی هخامنشی موزه ایران  و وزارتخارجه ، ساختمان ثبت اسناد ، مداری قدیمی ، گنبد چهارسوق و بازار بزرگ ، بازارچه ها ، کاروانسراها و ساختمان  بسیاری از خانه ها و مغازه ها ی قدیمی شهر تهران زیبایی و هویت خود را مدیون همین آجر ها هستند.